Poslední aktualizace:
8.1.2021

NOVINKY (viz  menu výše)
Interaktivní prohlídka
Fotogalerie

      

 

 


Úvod

Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0005273

 

Investor: Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc

 

Doba trvání projektu:  01/2015 – 12/2021

§  Operační program:     Integrovaný regionální operační program

§  Prioritní osa:             3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

§  Specifický cíl:           3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

§  Investiční priorita:     6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

§  Celkové výdaje projektu:          123 000 000 Kč

§  Dotace z IROP:                       116 850 000 Kč

§  Vlastní zdroje:                           6 150 000 Kč

Hlavními cíli projektu jsou stavební a restaurátorská obnova významné regionální dominanty - NKP kostela sv. Mořice v Olomouci, 

zpřístupnění jižní středověké věže kostela a restaurování největších varhan v ČR.

 

V rámci projektu bude realizována:

1. stavební a restaurátorská obnova obvodového pláště a jižní věže, vybudování nového schodiště jižní věže;

2. zpřístupnění jižní středověké věže návštěvníkům;

3. vybudování nové návštěvnické expozice "Kostel sv. Mořice v Olomouci v průběhu věků";

4. obnova celoevropsky unikátních varhan;

5. zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení;

6. rozšíření digitalizace NKP, včetně zpřístupnění digitálních výstupů široké veřejnosti;

 

 

Revitalizaci podpořilo statutární město Olomouc. 

                                                           

                                                                                                                                                                   

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti svatého Mořice v Olomouci.

Svatomořický kostel se nachází stísněný mezi ulicemi města a okolní historickou zástavbou hanácké metropole, severně od Horního náměstí, na Pekařské ulici. Stavba je velmi těžko fotografovatelná právě kvůli okolní zástavbě. Kostel prošel mnoha etapami stavebního vývoje od pozdně románské panské svatyně, přes raně gotickou přestavbu, až po stavbu současného chrámu ukončenou na počátku 16. století. Nejznámější částí kostela je pozdně gotická jižní věž z kamenných kvádrů a zvonicovou nástavbou. 

Více se o historii našeho kostela můžete dočíst v sekci Historie kostela, kde naleznete i něco o sv. Mořici samotném, svatomořických varhanách a další. Doporučujeme také navštívit fotogalerii našeho kostela.


Kontakty:
Římskokatolická farnost sv. Mořice
Opletalova 10, 779 00 Olomouc
TEL/FAX: 585 223 179
christ@volny.cz

Termíny zpovědi svaté:
PO-SO: 7:30-7:55
PÁ:        9:00-11:00
NE: vždy před mší svatou

Úřední hodiny kanceláře:
PO: 9:00-11:00, 15:00-16:00
ÚT:        -                    -
ST:  9:00-11:00, 15:00-16:00
ČT:        -                    -
PÁ:  9:00-11:00           -

Svatomořická věž:
Věž po dobu oprav trvale uzavřena !!!

 

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Mořice


Mše svaté
V pondělí - sobotu v 8:00 (v úterý spojena s modlitbou ranních chval)
V neděli v 7:30, 9:00 a 10:30 (pouze do 27.9.2020)

Adorace
Každý pátek začíná po mši svaté, od 9:00-12:00 je možnost k soukromé adoraci

Pobožnost k Božímu milosrdenství
Každý pátek v 15:00 (mimo postní dobu)

Křížové cesty (v postní době)
Každý pátek a neděli v 15:00

Roráty (v Adventu)
Od pondělí do soboty v 6:00


Bohoslužby v Olomouci od 1.9.2020

Zpovídání v centru Olomouce

Bohoslužby v děkanátu Olomouc

  
Mapa

 

 

Web by Vojtěch Schubert, © 2005 - 2007